Szanowni Państwo,
na bazie szerokich doświadczeń, dobrej znajomości rynku odpadów, oferujemy pomoc w zakresie:

  • doradztwa w prowadzeniu działalności gospodarczej usprawniając gospodarkę odpadami.
  • zarządzania w przedsiębiorstwie wytwarzanymi odpadami, oraz odpadami przemysłowymi
  • ogólnej gospodarki odpadami w podmiotach na podstawie ramowej umowy – outsourcing
  • obsługi firm, hurtowni, przedsiębiorstw itp. w zakresie odbioru odpadów, odpadów problematycznych
  • parowanie odbioru odpadów w podporządkowanym kodzie do wybranego recyklera lub unieszkodliwienia
  • rozliczanie podmiotów z wytwarzanych opakowań i odpadów, oraz emisji
  • współpracy z organizacjami odzysku lub recyklerami ( obowiązki wynikające z ustawy)

"Zapraszam do kontaktu, aby pracowało się Wam sprawnie i przyjemnie, optymalnie usprawniając powierzone obowiązki odpadowe"
Jacek Owsiak
EkoLoko Jacek Owsiak
Wierzchoslawice 553, 33-122 Wierzchosławice
NIP 873 166 5741 | REGON 122496647